Na osnovu člana 6. stav (3) i člana 8. Pravilnika o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine- Sarajevo broj 05-925/20 od 25.06.2020.godine i odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19, 9/21), objavljuje se:

 

 

 

 

Na osnovu člana 6.stav.3. i člana 8. Pravilnika o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine- Sarajevo broj 05-925/20 od 25.06.2020.godine i odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19, 9/21), objavljuje se:

 

 

Na osnovu člana 6. stav 3. i člana 8. Pravilnika o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine- Sarajevo broj 05-925/20 od 25.06.2020.godine i odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19, 9/21), objavljuje se:

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 6.stav.3. i člana 8. Pravilnika o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine- Sarajevo i odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), objavljuje se:

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com