Postupak prijema i tretman maloljetnika.

 

U Zavod se primaju fizički i psihički zdrava odgojno zapuštena i zanemarena djeca uzrasta od 10 do 18 godina a postupak prijema pokreće se  na prijedlog Centra za socijalni rad za korisnike koji se primaju u zavod po osnovu Zakona kojima se uređuje oblast socijalne zaštite..

Prijem maloljetnika uzrasta 14-18 godina i mlađih punoljetnih lica vrši se i na temelju odluke nadležnih sudova u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, Krivičnim Zakonom i Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Izvršavanje mjera po odluci suda pored navedenih zakona vrši se i na temelju odredbi Zakona o izvršavanju krivičnih sankcija.

Postupak prijema detaljno je definisan Pravilnikom o prijemu i otpustu maloljetnika-korisnika usluga iz Javne ustanove Zavod za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo usklađenim sa zakonima kojima se reguliše izricanje i izvršenje, prijem, tretman i otpust korisnika iz ustanove. Ovaj segment rada ustanove je posebno osjetljiv obzirom da podrazumjeva obavezu primjene velikog broja zakona iz oblasti krivičnog zakonodavstva i oblasti socijalne zaštite.

Sa naručiocem smještaja zaključuje se ugovor o smještaju u Zavod kojim se regulišu međusobna prava i obaveze smještaja u Zavod.

Naručiocima smještaja redovno se podnosi pismeni izvještaj o stanju maloljetnika u Zavodu.

O smještenim maloljetnicima vodi se zakonom propisana evidencija.

 

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com