94. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.01.2014.
Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 93. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.12.2013. godine

 2. Informacija o preliminarnom izvršenju prihoda i primitaka u 2013. godini, te stanju neunesenih sredstava u operativni budžet Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlozima zaključka 

 3. Prednacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika – Sarajevo 

 4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica 

 5. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

 6. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, koje su podnijeli gosp. Josip Martić, gđa. Jasmina Zubić i gđa. Alma Čardžić, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

 7. Prijedlog uredbe o naknadama za plastične kese tregerice 

 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Šume „Herceg – Bosne“ d.o.o., Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva 

 9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozamljivanja" u iznosu od 3.525.000,00 KM 

 10. Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozamljivanja" u iznosu od 993.647,02 KM 

 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pristup elektroinstalacijama i objektima u pojasu cestovnog Koridora Vc 

 12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu „Binas“ d.d. Bugojno 

 13. Prijedlog odluke o privremenom rješenju arhitekture PKI infrastrukture na nivou Federacije Bosne i Hercegovine 

 14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje garancije Federacije Bosne i Hercegovine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 

 15. Prijedlog inicijative za zaduženje kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka 

 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za implementaciju Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2014. godina 

 17. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012.

Utvrđen Nacrt zakona o Zavodu za prihvat i odgoj djece i maloljetnika
Objavljeno: 13.01.2014. 14:46 | Objavio: admin

Vlada FBiH utvrdila je danas Nacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika - Sarajevo, kao pravnog sljednika Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo, čija je prava i obveze osnivača preuzeo Parlament FBiH. 

Djelatnost novog Zavoda je resocijalizacija maloljetnih osoba sa socijalnim i osobnim problemima i počinitelja kaznenih djela i prekršaja kroz izvršavanje odgojne zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, privremeni smještaj maloljetnika po odluci nadležnog suda, te kroz prihvat i odgoj djece i maloljetnika upućenih temeljem odluke nadležnog organa starateljstva. 

Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Zavoda obavljaju Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo pravde, svako u okviru svojih nadležnosti. 

Federalni ministar rada i socijalne politike donijet će, uz suglasnost Federalnog ministarstva pravde, u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu, propis o standardima za rad i pružanju usluga i vršenju nadzora nad stručnim radom i pružanju stručne pomoći u Zavodu. 

Sredstva za financiranje Zavoda osiguravaju se iz Proračuna FBiH i iz naknada za obavljene usluge. Cijenu za pružene usluge smještaja i tretmana maloljetnika utvrđuje Upravni odbor Zavoda uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. 

Za temeljne potrebe smještaja i ishrane korisnika sredstva osigurava fizička ili pravna osoba koja je ugovorom preuzela obvezu plaćanja troškova smještaja. Troškove zdravstvene zaštite korisnika snosi nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja, a za obrazovanje i vaspitanje nadležno tijelo obrazovanja. 

Višak prihoda nad rashodima Zavod će koristiti za obavljanje i razvoj propisane djelatnosti. Inače, za provedbu novog zakona potrebna su godišnja sredstva u ukupnom iznosu od 1.166.570 konvertibilnih maraka. 

Općina Centar pomogla realizaciju projekta ''Centru s ljubavlju''
Objavljeno: 13.01.2014. 14:45 | Objavio: admin

U sklopu podrške nevladinim organizacijama, Općina Centar je iz budžeta za 2013. godinu, izdvojila 1.000 KM Udruženju altruista ''Ispočetka'' za realizaciju projekta ''Centru s ljubavlju''.

 
 

Realizacija projekta je okončana u saradnji sa JU „Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo“ i  KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“. U prostorijama Škole slikanja i crtanja za djecu i odrasle „L'art corner“ (Branislava Đurđeva 20) održana je likovna radionica sa maloljetnim prestupnicima koji se nalaze na izdržavanju odgojne mjere u dvije navedene javne ustanove. Cilj ovog projekta je doprinijeti resocijalizaciji maloljetnih prestupnika, te uključiti ih u životnu sredinu kroz razvijanje njihovog kreativnog stvaralaštva. Za polaznike likovne radionice su obezbijeđene naknade za njihov kreativni rad.

Završen Projekat adaptacije kuhinje
 

Dana 10.12.2012.godine završena je adaptacija kuhinjskog prostora Javne ustanove Zavod za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo. Projekat je finansijski omogućila i podržala Slovac Agency for International Development Cooperation ( SlovakAid) u saradnji sa Ambasadom Republic Slovačke u Bosni i Hercegovini.

Implementacija projekta trajala je 30 dana tokom kojih se adaptirao ratom uništeni i vremenom zastarjeli kuhinjski prostor Zavoda.
Projekat je uspješno vođen i okončan te su u predviđenom roku izvršeni svi potrebni građevinsko-zanatski, zidarsko-keramičarski, elektroinstalaterski i vodovodno-kanalizaciski radovi čime su se stekli uslovi za kvalitetno i higijenski ispravno pripremanje i služenje hrane maloljetnim korisnicima usluga Zavoda.

Login

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com