Odluka o izboru-usluge osiguranja radnika i korisnika LOT 1 LINK

Odluka o izboru-usluge osiguranja imovine LOT 2 LINK

Odluka o izboru-sredstva za ličnu higijenu i pribora za čišćenje LINK

Odluka o izboru-osiguranje vozila LOT 3 LINK

Odluka o izboru-kancelarijski materijal-LOT 1 LINK

Odluka o izboru-HTZ oprema LOT 2 LINK

Odluka o izboru-hrana LOT 3-hljeb LINK

Odluka o izboru-hrana LOT 1 LINK

Odluka o izboru-gardaroba i posteljno rublje-LOT 1 LINK

Odluka o izboru-fizička zaštita ljudi i imovine LINK

Odluka o izboru -mašine i oprema za potrebe vešeraja i kuhinje LINK

Odluka o izboru hrana-LOT 2 meso LINK

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - roba kancelarijski materijal LINK

Plan javnih nabavki za 2024. godinu LINK

Obavijest o zaključivanju ugovora LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kompjuterska oprema LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kancelarijski materijal LOT 1 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Garderoba LOT 1 i LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje LOT 1 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje LOT 3 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambeni proizvodi LOT 1 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambeni proizvodi LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambeni proizvodi LOT 3 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - higijena  LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - fizička zaštita  LINK

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2022.godinu LINK

Odluka o poništenju postupka nabavke lož ulja LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku garadrobe LOT 1 i LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja LOT 1 i LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kanc.materijala-LOT 1 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda LOT 1 i LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za higijenu LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga fizičke zaštite LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, javnih nabavki, radnih odnosa, kancelarijskog poslovanja i maloljetničkog prestupništva LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za nabavku restoranskih usluga u BiH (usluge reprezentacije) LINK

Ovdje možete preuzeti plan javnih nabavki zavoda za 2022. godinu LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke sredstava za higijenu  LINK

Ovdje možete preuzeti zaključak o odgađanju postupka za kancelarijski materijal  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke gardarobe, posteljnog rublja  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke kompjuterske opreme  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke pekarskih proizvoda  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke prehrambenih proizvoda  LINK

Poziv za usluge reprezentacije za 2021 godinu LINK

Poziv usluge obrazovanja za 2021 godinu LINK

Plan javnih nabavki za 2021 godinu LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru ponuđača za usluge fizičke zaštite LINK

Poziv za dostavu ponuda za restorantske usluge LINK

Poziv za dostavu ponuda-usluge obrazovanja  LINK

Plan javnih nabavki za 2020. godinu  LINK

(OGLAS)  Javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru ponuđača nabavku sredstava za ličnu higijenu  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru kancelarijskog materijala  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru garderobe i posteljnog rublja  LINK

(OGLAS) Javni oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta 14.10.2019.g.  LINK

Javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača-fizička zaštita  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača-hrana  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača-osiguranje  LINK

Ovdje možete preuzeti plan javnih nabavki za  2019 godinu  LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda-usluge stručnog obrazovanja  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka kancelarijskog materijala LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Javna nabavka garderobe i posteljnog rublja)  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga ljetovanja i zimovanja za korisnike usluga Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o pokretanju postupka nabavke usluga ljetovanja i zimovanja za korisnike usluga Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga fizičke zaštite LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za ličnu higijenu i probora za čišćenje LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za aneks II dio B-fikička zaštita LINK

Ovdje možete preuzeti odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka gardarobe 2017 LINK

Ovdje možete preuzeti IZMJENE PLANA NABAVKE ZA 2017 LINK

Ovdje možete preuzeti PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018 LINK

Ovdje možete preuzeti Poziv za aneks II dio B-usluge seminara LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o  izboru izvođača za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o  izboru izvođača za sanaciju krova LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja

Ovdje možete preuzeti Plan javnih nabavki zavoda za 2017 PLAN JAVNIH NABAVKI 2017

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu motornog vozila

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičke zaštite ljudi i imovine

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- hrana, piće, duhan i ostali srodni proizvodi; LOT 2 proizvodi životinjskog porijekla,mesa i mesni proizvodi

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga fizičke zaštite ljudi i imovine aneks II dio B.

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja i obrazovanja aneks II dio B. 

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku garderobe i posteljnog rublja

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za ličnu higijenu i pibora za čišćenje

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke usluga fizičke zaštite ljudi i imovine u Zavodu.

Ovdje možete preuzeti odluku o poništenju nabavke motornog vozila za potrebe Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže u Zavodu

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga fizičke zaštite ljudi i imovine

Ovdje možete preuzeti odluku o poništenju nabavke radova na otklanjanju tehničkih i arhitektonskih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima na objektu Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o poništenju nabavke motornog vozila za potrebe Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izradi, isporuci i montaži rashladne komore u Zavodu

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izradi, isporuci i montaži hladne komore.

Poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog ljekarskog pregleda uposlenika Zavoda.

Poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog ljekarskog pregleda korisnika usluga Zavoda.

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja.

Plan javnih nabavki Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine za 2016 godinu.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za radove na ograđivanju objekta zavoda 2

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za radove na utopljavanju objekta Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gardarobe, posteljnog rublja i HTZ opreme.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za  fizičku zaštitu ljudi

Plan javnih nabavki Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine za 2015 godinu.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku sredstava za ličnu higijenu i pribora za čišćenje

Login

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com