Kategorija korisnika usluga

Zavod pruža usluge maloljetnicima u dobi od 10-18 godina, psihofizičkim zdravim, sa deficitima odgojne zanemarenosti i zapuštenosti koja za posljedicu ima poremećaj ponašanja socijalne etiologije. 
Kontraindikacije prijemu su:

 1. Ometenost u psihofizičkom razvoju

 2. Mentalna retardacija

 3. Psihijatriski poremećaj

 4. Drugi oblici razvojnih smetnji koje podliježu pravilniku o razvrstavanju djece i omladine

 5. Ovisnost o psihoaktivnim supstancama

 Upućivanje maloljetnika

Maloljetnici se u Zavod upućuju na dva načina:

 1. Rješenjem suda

 2. Odlukom organa starateljstva

 Način upućivanja determiše i način zbrinjavanja kao dvije kategorije maloljetnika fizički odvojene uzrasta od 10-14 godina se upućuje isključivo od strane Centra za socijalni rad, imajući u vidu krivičnu neodgovornost. 

Uzrast od 14-18 godina se upućuje od strane nadležnog suda ili Centra za socijalni rad.

Prijem maloljetnika, opservacija i raspoređivanje

Prijem maloljetnika je pravno regulisan Pravilnikom o prijemu i otpustu maloljetnika. Prijem se vrši odlukom o prijemu koju donosi Stručni tim na osnovu propisane dokumentacije a opservaciju vrše stručni zaposlenici Zavoda. Na osnovu rezultata opservacije a imajući u vidu uzrast maloljetnika,težinu odgojne zapuštenosti prisustvo drugih deficita i profil ličnosti maloljetnika se raspoređuje u odgovarajuću odgojnu grupu. 
Organizacija života i tretmana provodi se kroz funkcionisanje u odgojnim grupama. Trenutni kapacitet čine tri odgojne grupe i prijemno-opservaciona grupa. Odgojna grupa ima zaseban prostor koji čine dvije spavaone, dnevni boravak i kupatilo.

Slika 1. Zajedničke prostorije: kupatilo i spavaonica

Za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba maloljetnika smještenih u Zavod organizovan je cjelodnevni rad kuhinje i vešeraja sa zaposlenicima osposobljenim za rad u istim.
U sklopu održavanja opšte higijene maloljetnika i prostora u kojem maloljetnici –korisnici usluga Zavoda borave, u funkciji se nalazi vešeraj. Prostor vešeraja nalazi se u prizemlju objekta i opremljen je sa profesionalnim mašinama i sušilicom, koje su nažalost dotrajale usljed niza godina korištenja istih. U vešeraju se obavljaju svi poslovi vezani za pranje, sušenje, peglanje i šivanje odjeće i posteljine za maloljetnike, a usluge vešeraja koriste se i za potrebe ostalih službi u Zavodu. Analizama prioritetnih sanacija u narednom periodu velika prednost je data upravo vešeraju gdje će biti neophodno izvršiti adaptaciju prostora i nabavku novih profesionalnih mašina.

Slika 2. Vešeraj

Tokom ratnih dejstava kuhinja je bila u potpunosti devastirana, a služila je za spravljanje hrane velikom broju pripadnika Armije Republike BiH. Prestankom ratnih dejstava Zavod je ponovo postao mjesto zbrinjavanja maloljetnika a kuhinja je stavljena u funkciju pripremanja hrane za maloljetnike. Posredstvom Ambasade Republike Slovačke u 2012. godini je izvršena adaptacija kuhinjskog i trpezarijskog prostora te je danas JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo opremljen savremenom kuhinjom i trpezarijom. Hrana se sprema od strane kvalifikovanih kuharica a svakodnevni sastav obroka je utvrđen jelovnikom, u čijem sastavljanju pored stručnih zaposlenika Zavoda učestvuju i maloljetnici-korisnici usluga Zavoda. Kuhinja trenutno tokom sedam dana u sedmici sprema po tri obroka dnevno i užinu za maloljetnike koji trenutno borave u Zavodu.

Boravak maloljetnika

Trajanje boravka maloljetnika je vezano za način upućivanja i druge okolnosti.
Boravak kod upućivanja od strane suda traje od šest mjeseci do tri godine.
Boravak uz upućivanje od strane Centra za socijalni rad traje do punoljetstva uz mogućnost prijevremenog i prolongiranog otpusta ( do okončanja obrazovnog procesa, sticanja uslova za prihvat i dr.)

Prijevremeni otpust

Pravilnikom o prijemu i otpustu predviđena je i mogućnost prijevremenog otpusta:

 1. U slučaju da Centar za socijalni rad iz opravdanih razloga raskine ugovor o smještaju,

 2. U slučaju obustave ili izmjene sudske mjere u redovnoj proceduri pokrenutoj kod nadležnog tužilaštva i suda,

 3. U slučaju da se pojave smetnje koje su kontraindikacija prijemu i boravku.

Pokretanje postupka prijevremenog otpusta i donošenje rješenja vrši se zakonom predviđenim procedurama.

Otpust maloljetnika

Otpust maloljetnika je predviđen u redovnoj proceduri:

 1. Kad se okonča, obustavi ili izmijeni sudska mjera,

 2. Stupanjem u punoljetstvo ili okončanjem prolongiranog tretmana.

Otpustu predhodi okončanje procesa edukacije, resocijalizacije i korekcije ponašanja koje podrazumijeva osposobljenost za samostalan život i integrisanje u društvene tokove. Preuzimanje maloljetnika vrši nadležni centar za socijalni rad kao i zbrinjavanje (zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje) ili pružanje usluga sa socijalno zaštitnom funkcijom i potporom.

Login

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com