Rješenjem SREZ-a Sarajevo 1960.godine osnovan je Đački dom „HUM“. Pod nazivom Zavod za vaspitanje muške djece i omladine egzistira od 1983. godine kada je donešen Zakon o zavodu za vaspitanje muške djece i omladine od strane Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, nakon čega je registrovan u sudu Udruženog rada pod brojem U/1402/86. U Zavod su se tada smještala odgojno zapuštena djeca i delikventi uzrasta od 7-18 godina, različite dobi i nivoa školskog uzrasta (osnovnog i srednjeg) a Zavod im je obezbjeđivao smještaj, ishranu, gardarobu, odgojni i edukativni tretman i zdravstvenu zaštitu.

Osnovna škola u to vrijeme bila je organizovana u okviru ustanove a nastavu su izvodili nastavnici osnovne škole “Dositej Obradović“ iz Pofalića. 

Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad Ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“,broj 31/08 i 27/12) Zavod je definisan kao javna ustanova socijalne zaštite u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Istim Zakonom uređena su pitanja naziva i djelatnosti ustanove koja nastavlja djelovati pod nazivom JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo, a djelatnost iste je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje , obrazovanje i osposobljavanje vaspitno zanemarene i zapuštene muške djece i omladine upućene na osnovu odluke suda ili organa starateljstva. Danas se provođenje navedene djelatnosti vrši u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad Ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/08 i 27/12). Poslovi izvršenja zavodske mjere i mjere povjeravanja djece i omladine na tretman u Zavod su poslovi od posebnog interesa za Federaciju BiH. Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada ove ustanove vrše Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti.

JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo trenutno raspolaže sa preko 3000 m2 unutrašnjeg prostora od čega je u upotrebljivoj funkciji svega 1/3 , dok je 2/3 prostora devastirano usljed ratnih dejstava i do danas nije adaptirano. Popratni kapaciteti kao što su kuhinja, vešeraj, radionica, magacinski prostori i igralište mada služe svrsi još uvijek su u lošem stanju. Adaptacijom preostalog prostora stekli bi se uslovi za formiranje novih odjeljenja ( odjeljenje za tretman maloljetnica u sukobu sa zakonom i privremeni smještaj maloljetnika po odluci suda , koji su počinili teška krivična djela i čije je procesuiranje u toku) i znatno bi se poboljšali uslovi za cjelovit tretman svih kategorija maloljetnih prestupnika kojima su izrečena mjere uputa u Zavod. 

 

Zbog izražene problematike maloljetničkog prestupništva Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici od 17.11.2011. godine imenovala Radnu grupu za provođenje i nastavak određenih aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom. U okviru preporuka koje je Radna grupa donijela, a koje se odnose na ovu Ustanovu nalazi se i potreba pokretanja inicijative za iznalaženje potrebnih sredstava za adaptaciju devastiranog prostora i stavljanje istog u funkciju provođenja propisane djelatnosti Zavoda.

 

 

Login

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com