Rad Zavoda uređen je u skladu sa međunarodnim propisima, domaćim zakonodavstvom i i internim dokumentima specifičnim za djelatnost.

I Dokumentacija o maloljetnicima-korisnicima usluga zavoda

A Matična knjiga

Sadržaj podataka matične knjige:

 1. Prezime,očevo ime i ime i nadimak
 2. Datum i mjesto rođenja
 3. Datum prijema
 4. Adresa stana
 5. Opština i mjesto
 6. Vrsta mjere
 7. Naziv Suda koji je izrekao vaspitnu mjeru i broj rješenja i datum
 8. Gdje se izvršava vaspitna mjera
 9. Datum početka izvršavanja vaspitne mjere
 10. Odlaganje izvršenja vaspitne mjere broj rješenja i datum
 11. Prekid izvršenja vaspitne mjere broj rješenja i datum
 12. Zamjena vaspitne mjere broj rješenja datum i naziv Suda
 13. Obustavljena vaspitna mjera broj rješenja datum i naziv suda
 14. Zašto je obustavljena odnosno zamijenjena vaspitna mjera
 15. Škola koju pohađa i uspjeh na završnom razredu
 16. Datum napuštanja
 17. Broj ličnog kartona
 18. Broj ličnog dosijea
 19. Datum stavljanja u pasivu
 20. Promjene

B Personalni dosije

Uz dokumentaciju za prijem sadrži i svu relevantnu dokumentaciju u toku tretmana:

 • Periodične izvještaje
 • Medecinsku dokumentaciju
 • Školsku dokumentaciju
 • Sudsku dokumentaciju
 • Dokumentaciju MUP-a ( izjave,potrage, službene zabilješke)
 • Saglasnosti za boravak u porodici
 • Drugu dokumentaciju kojom se dokumentuje

C Individualni program tretmana

U širokoj i sadržajnoj formi prati se i opserviraju i dokumentuju svi aspekti tretmana ( socijalni, psihološki,pedagoški defektološki i drugi aspekti ličnosti). Program tretmana predstavlja razvojnu studiju djelatnosti.

 

II Normativna akta koja se odnose na tretman maloljetnika

 • Pravilnik o prijemu i otpustu maloljetnika iz Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo
 • Pravilnik o kućnom redu
 • Poslovnik o radu vijeća štićenika
 

III Raspored dnevnih aktivnosti maloljetnika radnim danom, vikendom i praznikom

Na osnovu člana 40. Pravila JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, a na prijedlog Stručnog tima, direktor Zavoda utvrđuje: 

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI MALOLJETNKA RADNIM DANOM, VIKENDOM I PRAZNIKOM 

a) Raspored dnevnih aktivnosti maloljetnika u intervalu 6:30 – 22:00 radnim danom 

SatnicaAktivnost
6:30 - 7:00 buđenje redovnih učenika srednjih škola
7:00 - 7:30 upućivanje u školu redovnih učenika
7:00 - 7:30 neselektivno buđenje svih maloljetnika
7:00 - 7:30 obavljanje aktivnosti na ličnoj higijeni
7:30 - 8:30 jutarnji obrok uz pripremne i propratne radnje ( higijenske i radne )
8:30 - 9:00 dodatne radno - higijenske aktivnosti ( dodatni rad na ličnoj higijeni, uređenje spavaona i zajedničkih prostorija) u funkciji formiranja radno – higijenskih navika i preveniranja u zdravstvenom aspektu tretmana
9:00 - 9:30 opskrba maloljetnika i odgovaranje potrebama maloljetnika: 
ekonomske potrebe ( džeparac, materijal i dr.) 
potrebe kontakta ( telefonski razgovori ) 
zdravstvene potrebe ( opšti, specijalistički pregledi, terapija ) trijaža 
ostale artikulisane potrebe i potrebe prema procjeni odgajatelja i stručnih saradnika
9:30 - 10:30 edukacija
9:30 - 10:30 informatika ( sadržaji prema programu radnog terapeuta sa informatičkim znanjem )
9:30 - 10:30 socijalno-psihološko područje ( prema programu stručnih saradnika, prilagođeno aktuelnoj situaciji )
10:30 - 11:00 individualni i grupni rad ( koordiniran sa službama stručnih saradnika i službom obezbjeđenja )
11:00 - 12:00 terapijski tretman: 
psihodijagnostika i psihoterapija 
socioterapija 
radna terapija 
pedagoške intervencije
12:00 - 13:00 podnevni obrok uz pripreme i propratne radnje
13:00 - 14:00 edukacija
13:00 - 14:00 prihvat učenika iz škole uz naknadno izdavanje obroka
14:00 - 16:00 slobodne aktivnosti i popodnevni odmor
16:00 - 17:00 edukacija
17:00 - 18:00 okupacione i edukativne aktivnosti iz oblasti informatike prema programu
18:00 - 19:00 večernji obrok uz pripreme i propratne aktivnosti
18:00 - 19:00 pripremanje i preuzimanje dodatnog večernjeg obroka
19:00 - 20:00 grupni i individualni odgojni i savjetodavni rad
20:00 - 21:30 večernji odmor i slobodne aktivnosti
21:30 - 22:00 pripreme za povečerje
21:45 - 22:00 službeno evidentiranje aktivnosti, administrativne aktivnosti vezane za vođenje dnevnika rada odgajateljab) Raspored dnevnih aktivnosti maloljetnika vikendom i praznikom 

SatnicaAktivnost
8:30 - 9:00 buđenje, ustajanje i obavljanje aktivnosti lične higijene
9:00 - 9:30 jutarnji obrok uz pripreme i propratne radnje
9:30 - 10:30 radno-higijenski angažman na uređenju prostora spavaona, i zajedničkih prostorija
10:30 - 11:00 ograničen radni angažman na krugu Zavoda
11:00 - 13:00 slobodne aktivnosti u okviru ponude sadržaja Zavoda uz mogućnost praćenja i nadzora dežurnog odgajatelja ili stručnog saradnika u koordinaciji sa službom obezbjeđenja
13:00 - 14:00 podnevni obrok uz pripreme i propratne radnje
14:00 - 18:00 dnevni odmor i slobodne aktivnosti
18:00 - 19:00 večernji obrok uz pripremne i propratne radnje 
pripremanje i preuzimanje dodatnog večernjeg obroka
19:00 - 20:00 organizacija večernjih aktivnosti koordinirano uz saglasnost službe obezbjeđenja i odgojne službe
19:00 - 20:00 službeno evidentiranje aktivnosti, administrativne radnje vezane za dnevnik rada odgojne i službe obezbjeđenja
20:00 - 23:00 večernje slobodne aktivnosti se registruju kroz službenu evidenciju i dokumentaciju
20:00 - 23:00 večernje aktivnosti

Nosioci aktivnosti vikendom i praznikom:

 • dežurni odgajatelj ili stručni saradnik
 • radnik na obezbjeđenju
 • kuharica
 • radnica na održavanju higijene

Uz reducirane sadržaje u neophodan visok stepen koordinacije nosilaca aktivnosti omogućuje se njihova provodivost u objektu, a prostor realizacije obezbjeđuje i mogućnost razvijanja socijalne akomodacije:

 • prostor objekta Zavoda
 • prostor kruga Zavoda
 • bliže okruženje
 • šire okruženje
 • obiteljsko okruženje

Provođenje rasporeda dnevnih aktivnosti radnim danom, vikendom i praznikom vrši se kroz uvid u službenu evidenciju i dokumentaciju i neposredno od strane direktora, zamjenika u odsustvu i šefa službe tretmana.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com