I ODGOJNI TRETMAN

Odgojni tretman je osnov resocijalizacije i korekcije ponašanja. Nosioci odgojnog tretmana su grupni odgajatelji. Odgojni tretman se provodi kroz grupni i individualni rad sa sadržajima preciziranim godišnjim programima rada odgajatelja i fleksibilnim okvirima individualnog programa tretmana čija je operativna funkcija obezbijeđena mjesečnim programima rada.

Odgojni principi

Odgojni principi relevantni za područje resocijalizacije su:

 1. Princip svjesne aktivnosti

 2. Princip jedinstvenih oodgojnih uticaja

 3. Princip integracije

 4. Princip individualizacije

 5. Princip akceptiranja

 6. Princip organizovanosti i samoaktivnosti

 7. Princip raznovrsnosti i respektovanja uzrasta

Odgojne metode

Metodologija odgojnog djelovanja predviđa kompleksnu metodologiju sa sljedećom klasifikacijom:

 1. Preventivne metode: 

  - Nadzor 

  - Upozorenje 

  - Diskusija

 2. Korekrivne metode: 

  - Savjetovanja 

  - Objašnjavanje 

  - Disciplinovanje 

  - Navikavanje 

  - Motivisanje 

  - Ubjeđivanje 

  - Sprječavanje 

  - Podsticanje 

  - Vježbanje

Primjena supstitucionih vještina

Represivne metode:

 1. Kritikovanje

 2. Uskraćivanje

 3. Nametanje obaveza

Kombinacija metoda omogućava efikasnost jer se metodologija prilagođava različitosti i kompleksnosti profila ličnosti obuhvaćenih tretmanom. Metode, oblici rada, principi i odgojni ukomponovani su u godišnji program rada odgajatelja.

 

II DNEVNI RASPORED AKTIVNOSTI

Odgojni tretman osmišljen je kroz dnevni raspored aktivnosti u kojem pored odgajatelja značajnu funkciju imaju stručni saradnici i zaposlenici iz pratećih službi ili službi podrške tretmanu. Dnevnim rasporedom aktivnosti utvrđeni su sadržaji u periodu od 7h-22h uz ponudu koja će odgovoriti zahtjevima populacije i pristup u što većoj mjeri prilagođen porodičnim uslovima.

Stručni saradnici

Učestvuju aktivno u tretmanu u sastavu:

 1. Psiholog

 2. Pedagog

 3. Socijalni radnik

 4. Radni terapeut

Sa odgajateljima stručni saradnici čine Stručni tim koji se bavi širokim spektrom pitanja bitnih za tretman maloljetnika od prijema do otpusta.

Prateće službe

Da bi se u potpunosti zadovoljile egzistencijalno-razvojne potrebe i potrebe tretmana, kao podrška Službi za tretman maloljetnika u funkciji su i mnoge druge aktivnosti organizovane u okviru Službe za opšte i pravne poslove i Službe finansijsko-materijalnih poslova i koje su zadužene za poslove administracije, računovodstva, ekonomata, vešeraja, pružanja usluga ishrane (kuhinja i trpezarija), održavanje objekta i usluge održavanja higijene.
Usluge zdrastvene pomoći se pružaju eksterno.

U koordiniranom radu službi otvara se mogućnost zadovoljavanja svih egzisencijalnih, razvojnih i potreba tretmana maloljetnika.

 

III DODATNI SADRŽAJI U FUNKCIJI TRETMANA

Kabinet za nastavne aktivnosti i kabinet za informatiku

Kabinet za nastavne aktivnosti ima funkciju efikasnog odvijanja nastavnog procesa. Ostvaruje bitne ciljeve:

 1. Sticanja znanja

 2. Formiranja obrazovnih navika

 3. Razvijanja opštih i posebnih sposobnosti

Kabinet za informatiku je opremljena sa 10 kompjutera sa ciljem:

 1. Ovladavanja informatičkom pismenosti

 2. Razvijanja tehničkih interesa

 3. Okupaciona funkcija

 4. Razvijanje sposobnosti

picture

Kabinet za nastavne aktivnosti(lijevo), kabinet za informatiku(desno)

Kabinet i radionica za radno okupacionu terapiju

picture

Kabinet i radionica za radno okupacionu za radno okupacionu terapiju je prirodna i prostorna cjelina. U kabinetu se stiču znanja iz drvno-prerađivačke struke teoriske prirode. U radionici se ovladava vještinama praktične primjene teoretski usvojenih saznanja.
Ima višestruku funkciju a posebno u radu sa štićenicima izvan redovnog obrazovnog procesa:

 1. Sticanje teoriskih i praktičnih znanja

 2. Formiranje radnih navika

 3. Ovladavanje vještinama iz drvno-prerađivačke struke

 4. Potpora obrazovnom procesu

 5. Okupaciono konstruktivni efekti

Radionica je potpuno opremljena za potrebe izvođenja praktične nastave iz drvno-prerađivačke struke i izvodi je nastavnik praktične obuke kao radni terapeut.

 

IV INFRASTRUKTURA ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI

Postoje uslovi za bavljenje sportskim aktivnostima:

 1. Fudbal

 2. Košarka

 3. Stoni tenis

 4. Teretana

 5. Bavljenje sportom izvan ustanove prema interesu i izraženim sposobnostima

Zavod raspolaže poligonom sa fudbalskim i igralištem za košarku. U objektu je opremljena teretana i sala za stoni tenis.
Uz režim ishrane primjeren razvojnom uzrastu, ( raznovrsnost i energetsku vrijednost od 16.000 džula ) sport je ključni element prevencije zdravlja i stimulativnog psihofizičkog razvoja.
Sportske aktivnosti su organizovane kao i u nastavi po ciklusima proljeće –jesen: sport na poligonu, jesen –proljeće: sport u objektu.
Posebnu funkciju ima kod populacije na tretmanu za redukciju anksioznosti, ublažavanje simptoma hiperaktivnosti,grupno funkcionisanje, podizanje samopouzdanja kroz doživljaj uspjeha.pražnjenje agresivnih poriva i drugi višestruki pozitivni efekti kroz sportske sadržaje posebno na poligonu ostvaruje se pozitivna interakcija sa okruženjem.

picturepicture

Rezultati u sportu

DisciplinaOsvojene nagrade
Dizanje tegova diplome, medalje
Tekvando diplome,medalje
Stoni tenis diplome, medalje

Najveći sportski uspjeh je I mjesto na državnom takmičenju u dizanju tegova u definisanoj kategoriji.

 

V AKTIVNOSTI NA PROŠIRENJU DJELATNOSTI ZAVODA

Zbog izražene problematike maloljetničkog prestupništva Vlada Federacije BiH imenovala je dana 17.11.2011.godine Radnu grupu za provođenje aktivnosti na reformi institucionalnog tretman maloljetnika u sukobu sa zakonom. Radnu grupu činili su predstavnici relevantnih ministarstava, ustanova za smještaj i tretman djece i maloljetnika, tužilaštva, socijalne zaštite, akademske zajednice i UNICEF-a. Pomenuta radna grupa je nakon niza održanih sastanaka na kojima je analizirana navedena problematika donijela odgovarajuće preporuke koje se odnose na ovu Ustanovu a to je u prvom redu potreba izmjene postojećeg Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad Ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH u dijelu koji se tiče sadašnjeg naziva ustanove, djelatnosti ustanove, načina njenog finansiranja, nadzora nad radom Ustanove i pokretanja inicijative za iznalaženje potrebnih sredstava za adaptaciju devestiranog prostora i stavljanje istog u funkciju provođenja naprijed navedene djelatnosti.
U skladu sa predviđenim izmjenama pomenutog Zakona djelatnost Ustanove bi trebala obuhvatati:

 1. Izvršavanje odgojne zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu

 2. Privremeni smještaj maloljetnika po odluci nadležnog suda

 3. Prihvat i odgoj djece do 14 godina koja su u sukobu sa zakonom,a upućena su od strane nadležnog organa starateljstva

Login

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com